Produkty

unijas gastrotechnika
unijas gastrotechnika
unijas gastrotechnika
unijas gastrotechnika
unijas gastrotechnika

COMENDA

Umývačky línia BC

Umývačky COMENDA línia BC
Linea BC obsahuje všetky najnovšie technológie pre zabezpečenie hygieny, efektívnosti, úspory a ergonómie.
Elektronická verzia s digitálnym zobrazením teploty umývania a oplachu
Štyri umývacie cykly
Ručné alebo automatické začatie cyklu
Čistiaci cyklus komory
Dvojplášťové prevedenie
"Mäkký" štart čerpadla zabraňuje poškodeniu ľahkého a jemného skla
Hlboko ťahaná nádrž zlepšuje celkový odtok na konci cyklu
CE norma proti hluku : filter zabraňuje interferencii príjmu pre rádio / TV spotrebičov
Bezpečnostný mikrospínač zastaví prevádzku v prípade náhodného otvárania dverí
Anti-vákuový ventil: zabraňuje spätnému toku